Oulu-laiva

Oulun kaupungin nimikkolaiva m/s Oulu on vuosien tarkalla työrupeamalla saanut kaivatun SPS-statuksen. Kuljetus-, koulutus- ja merikulttuurikäyttöön soveltuvaan alukseen voi koota monenlaista toimintaa satamassa sekä merellä.

Historia lyhyesti

Reposaaren konepajalla valmistui vuonna 1963 Merenkulkulaitoksen käyttöön, Oulun luotsipiirin tarkastusalukseksi, tarkoitettu laiva. Laivan pituus oli 36,7 metriä, leveys 9 metriä ja syväys 3,2 metriä. Tässä tehtävässä se toimi Oulu nimisenä vuoteen 1982, jolloin se siirtyi Saimaalle ja sai nimekseen Soisalo. Vuonna 1988 aluksen tehtävät vaihtuivat jälleen, sillä se siirtyi edelleen merivoimille FNS Kustaanmiekka nimiseksi valvonta-alukseksi. Tätä ennen se ehti toimia Valvoja nimellä jopa ilmavoimien aluksena. Tällä hetkellä samanlaisia aluksia on maailmalla vain kaksi muuta, toinen Australiassa, josta tehdään aluksella tutkimusmatkoja Antarktikselle sekä toinen, joka operoi Latviassa.

Vuonna 2007 Merivoimat poisti laivan kalustostaan ja Merellinen Oulu ry osti laivan nimellisellä summalla omakseen. Tuolloin laivan nimi muutettiin Kustaanmiekasta m/s Ouluksi, eli tuttavallisemmin Oulu-laivaksi.

Nykypäivää

Tätä Merivoimien hyvässä kunnossa pitämää laivaa on Merellinen Oulu ry vuosien saatossa varustellut ja palauttanut alkuperäiseen asuun. Alus soveltuu arktisiin olosuhteisiin jäävahvistetun lujarunkoisen jääluokan 1A vaatimukset täyttävän runkonsa ansiosta. Moottoritila on mm. saanut suojakseen avaruusaluksissakin käytettävän nykyaikaisen sammutusjärjestelmän. Tällä hetkellä alus on yhdistelmä modernia teknologiaa ja perinne- sekä kauppa-alusrekisterissä olevan laivan nostalgista historiaa.

SPS-statuksen saamisen ehdoksi Trafi (Liikenteen turvallisuusvirasto) asetti automaattisen sammutusjärjestelmän asentamisen aluksen kaikkiin sisätiloihin. Sprinklerlaitteiston asennustyöt on tehty IMO:n (International Maritime Organisation) koodin (Code of Safety for Special Purpose Ships 2008) sekä Trafin tarkentavien määräysten mukaisesti. Rakennepiirustukset ja suunnittelun sekä laitetoimitukset on toteuttanut Softex Oy ja varsinainen työn toteutus on Oulu-laivan oman miehistön käsien tulosta. Trafi on hyväksynyt ja tarkastanut työn sen eri vaiheissa ja antanut nyt lopullisen, hyväksyvän päätöksensä. Kolmen vuoden työrupeama on nyt valmistunut.

Saamamme SPS-status suo laivalle koululaivan aseman. Nyt alus soveltuu kuljetus-, koulutus- ja kulttuurikäyttöön. Sen tukialusolemuksen ympärille on mahdollista rakentaa hyvin monenlaista toimintaa niin maalla kuin merellä. Status nostaa merellisyyttä sille kuuluvaan asemaan Oulussa. Tässä yhteydessä aluksen suurin henkilömäärä, ilman erityislupia, on nyt 50 henkilöä. SPS OULUn laituripaikka on Toppilanrannassa Hietasaaren puolella salmea.