Pienkeräyslupa – kiitämme saamastamme tuesta!

Merellinen Oulu ry on saanut poliisilaitokselta pienkeräysluvan
koskien koko Suomea, pois lukien Ahvenanmaa.

Pienkeräys järjestetään 1.6. – 31.8.2020
Pienkeräyksen lupanumero on RA/2020/603
Pienkeräyksen tilinumero on FI21 1840 3000 0209 21

Pienkeräyksen tuotto käytetään ensisijaisesti yhdistyksen
omistaman laivan ylläpidon kustannuksiin (sähkö, polttoaine).

Toissijaisesti pienkeräyksen tuotto käytetään yhdistyksen
omistaman laivan kunnostamisen kustannuksiin (erilaiset korjaukset
ja maalaukset).

Kiitämme saamastamme tuesta!