Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 19.3.2015

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin torstaina 19.3.2015 Seelarissa.

Vuosikokous eteni asialistan mukaisesti. Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jukka Sortti. Jukka toimi edellisessä hallituksessa varapuheenjohtajana. Muut yksimielisesti valitut hallituksen jäsenet ovat Merja Lalli, Eero Vaitiniemi, Pentti Järvinen, Matti Teräs, Eero Marttila, Osmo Hurtig ja Pentti Auranaho.

Uusi hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksen ja hallitus on nimennyt keskuudestaan Eero Vaitiniemen varapuheenjohtajaksi, Matti Teräksen sihteeriksi ja Eero Marttilan rahastonhoitajaksi.

Toivotetaan onnea ja menestystä uudelle hallitukselle tuleviin haasteisiin!