Yhdistys

Merellisten kansalaisten vuonna 2007 perustama Merellinen Oulu ry pyrkii vaalimaan ja edistämään Oulun arvokkaita merenkulkuperinteitä. Yleishyödyllisen, voittoa tavoittelemattoman yhdistyksemme jäsenistö koostuu merenkulun ammattilaisista ja harrastajista sekä vesielementistä kiinnostuneista, tavallisista merihenkisistä miehistä ja naisista.

Aluksemme m/s Oulu on perinnealusrekisterissä ja täysin merikelpoinen myös useampien päivien merimatkoille. Vuonna 2013 alus täytti 50 vuotta.

Merellinen Oulu ry:n perustajajäseniin (13.5.2007) kuuluu Pentti Auranaho, Osmo Hekkala, Heikki Nuortimo, Seppo Alatalo, Esa Niemi, Eero Vaitiniemi, Harri Hietala, Jari Pihlajamäki sekä Jarkko Ekman.

Yli viiden vuoden aikana yhdistyksen ollessa toiminnassa, on yhdistyksen toiminta monipuolistunut ja jäsenmäärä tasaisesti kasvanut, ylittäen vuonna 2012 jo yli 170 jäsenen rajan.

m/s Oulu -laivan käytön kautta yhdistyksen toiminta keskittyy sääntöjen mukaisesti myös Oulun merellisyyden ja merikulttuurin tunnetuksi tekemiseen. Aluksen palauttaminen alkuperäiseen asuunsa on myös näytellyt tärkeää roolia laivan päivittäisissä töissä. Laiva onkin saanut tekemisistään positiivista palautetta ja sen myötä ylläpidon ja entisöinnin edellyttämiä merellisten matkojen tilauksia yrityksiltä sekä yhteisöiltä. Nämä matkat ovat elintärkeitä ”työkaluja”, joiden avulla olemme voineet konkreettisesti toteuttaa tekemisiemme tavoitteita.

Merellinen Oulu – Yhteinen asiamme!