Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Vahvistettu hallituksen kokouksessa 19.6.2018 pykälä 14

Merellinen Oulu ry

Rekisterinpitäjä
Merellinen Oulu ry (jäljempänä MO)
Toppilanlaituri 4, 90520 Oulu
sähköposti: 
http://www.merellinenoulu.com
y-tunnus: 2152603-6

 

Yhteyshenkilöt
Tero Heinonen, puheenjohtaja

sähköposti: ransu14@gmail.com

puhelin: +358405646311

 

Matti Teräs, sihteeri

sähköposti: matti.teras@gmail.com

puhelin: +358503302409

 

  1. Rekisterien nimet:

  2. – MO:n jäsenrekisteri
  3. – MO:n miehistörekisteri
  4. – MO:n oppilasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisterissä olevia MO:n jäsenten tietoja kerätään ja käytetään tiedottamiseen jäsenille ja MO:n jäsenten jäsenmaksujen seurantaan.

Miehistörekisteri tarvitaan yhdistyksen omistaman aluksen miehityksen takia.

Oppilasrekisteriin täytetään tiedot yhdistyksen järjestämän koulutuksen oppilaista.

 

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot
Rekisterissä olevat tiedot saadaan MO:n jäseniltä.
Rekisterissä on seuraavat tiedot MO:n jäsenistä:
Etu- ja sukunimi sekä syntymäaika
Postiosoite
Puhelin ja sähköpostiosoite

Jäsenen liittymisvuosi

Jäsenen jäsenmaksujen seuranta

 

Miehistörekisteriin tallennettavat tiedot:

Etu- ja sukunimi

Tehtävä aluksessa

Pätevyyskirjan voimassaolo

 

Oppilasrekisteriin tallennettavat tiedot:

Etu- ja sukunimi sekä syntymäaika

Postiosoite

Puhelin ja sähköpostiosoite

Saatu koulutus ja tentin hyväksyntä

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta mihinkään.

Miehistörekisterin tietoja luovutetaan tarvittaessa vain Traficom:lle.

Oppilasrekisterin tietoja ei luovuteta mihinkään.

Rekisterien tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.
Rekisterien tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tietojen suojaamisen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään normaalia huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen puheenjohtajalla ja sihteerillä.

Sähköisten rekisterien aineistoa säilytetään MO:n omistaman aluksen tietokoneella puheenjohtajan henkilökohtaisen salasanan suojaamana sekä puheenjohtajan ja sihteerin henkilökohtaisilla salasanoilla suojatuilla tietokoneilla. Kaikissa tietokoneissa on ajantasaiset virustorjuntaohjelmat.

 

Tietojen säilytysaika
Yksittäisen henkilön tietoja pidetään jäsenrekisterissä niin pitkään kuin hän on MO:n jäsen.

Miehistörekisterin tiedot säilytetään kalenterivuoden ajan.

Oppilasrekisterin tiedot säilytetään viiden vuoden ajan.

 

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastusta pyytävän henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa. Tarkastuksen kohteena olevat tiedot annetaan pyynnöstä kirjallisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti ja osoitettava rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omia tietojaan poistettavaksi rekisteristä ja tulla unohdetuksi.