- Yhteinen asiamme -

05
marras
2020
1.6.2020   Tuli voimaan erinäisiä uusia  lakeja ja määräyksiä, joilla on vaikutusta veneilijöille. 

Muun muassa vuokravenettä koskevat asetus ja määräykset on poistettu kokonaan.  Uudet määräykset antavat nyt veneen omistajan ryhtyä harrastamaan vuokravenetoimintaa.

Alusta ei tarvitse erikseen katsastaa vuokraveneeksi. Varustemääräykset tulevat uudesta vesiliikennelaista ja  kuljettajan pätevyysvaatimukset on kirjattu lakiin liikenteen palveluista 102 §

Vesiliikennelaki 41 §  määrää, että huvialuksen (aluksen pituus yli 24 metriä) päällikön on oltava täyttänyt 18 vuotta ja hänellä on oltava kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja.

Lain 3. mom asettaa koulutusvaatimukseen  YK:n  Euroopan talouskomission sisävesityöryhmän päätöslauselmassa N:o 40  asetettujen tutkintovaatimusten  täyttäminen. Käytännössä CEVNI säännöt.

Merellinen Oulu - Yhteinen asiamme!

MERELLINEN OULU RY

YHTEYSTIEDOT / Tarjoukset / INFO