- Yhteinen asiamme -

Kurssiosiolla perehdytään erityisesti Euroopan sisävesien liikennesäännöksiin (CEVNI).

Opitaan käyttämään Suomen Veneilyliiton julkaisema Euroopan sisävesiliikenteen säännös opasta tai vastaavaa opasta, joka tulee päälliköllä olla käytössä liikkuessaan Euroopan sisävesillä. CEVNI- on osana kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjaa ja se vaaditaan suurimmassa osassa Euroopan sisävesillä ja mm. Kroatiassa liikuttaessa.

Kurssilainen

Kurssille voi osallistua Suomen kansalainen tai jolla on Suomessa asumisoikeus ja joka täyttää vähintään seuraavat ehdot:

 • 18 vuotta täyttänyt
 • Pystyy osallistumaan Suomen kielellä annettuun lähiopetukseen
 • Pystyy kirjoittamaan ja lukemaan sujuvasti suomen kieltä

Mikäli henkilö ilmoittautuu vain CEVNI-kurssille aikomuksenaan hakea 1.1.2004 jälkeen myönnettyyn kansainvälisen huvivenekuljettajankirjaan lisämerkintää ”I”, tulee hänellä olla aiemmin myönnettynä voimassa oleva kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja tai muu vastaava todiste, jolla on mahdollista hakea kansainvälistä huviveneenkuljettajankirjaa. Näitä saattavat olla esimerkiksi:

 • sotilasveneen kuljettajankirja
 • meriupseerin tutkinto  kansipuolelle
 • veneenkuljettajan koulutus (Merisotakoulu)
 • kuljettajankirja tai muu ylempi, ammattimaiseen merenkulkuun tarkoitettu, kansipäällystön pätevyyskirja.

Kurssille ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti sähköpostitse. Ilmoittautumisen yhteydessä kurssilaisen tulee antaa seuraavat tiedot:

 • Mille kurssille on osallistumassa
 • Kurssilaisen nimi
 • Syntymäaika
 • Osoite

Kurssi-ilmoittautumiset osoitetaan Merellinen Oulu ry koulutusvastaavalle. Hyväksytylle kurssilaiselle ilmoitetaan kurssin alkamisesta samaan sähköpostiosoitteeseen, josta ilmoittautuminen on tullut.

Tero Heinonen
044-0303625

ransu14@gmail.com

Merellinen Oulu - Yhteinen asiamme!

MERELLINEN OULU RY

YHTEYSTIEDOT / Tarjoukset / INFO