- Yhteinen asiamme -

Tutka- ja elektronista koulutusta annetaan pienryhmille (3-6 henkilöä / ryhmä).

Simulaattoriympäristössämme ajetaan Perämerenkaaren merialueilla mm. Oulu-Marjaniemi merikartan no 57 mukaisilla väylillä ja huvivenereiteillä.

Kurssilla perehdytään mm. seuraaviin asioihin:

  • Tutkan toimintaperiaate
  • Tutkan häiriöt ja virheet
  • Paikanmääritys tutkan avulla
  • Tutkanavigointi
  • Elektroniset navigointilaiteet (plotterit ja gps-laitteet)

Koulutuksen kesto on 1-2 iltaa tai vaihtoehtoisesti viikonloppuisin päiväaikaan riippuen pienryhmän koosta. Koulutustapahtumia järjestetään pitkin vuotta kyselyjen mukaan.

 

Merellinen Oulu - Yhteinen asiamme!

MERELLINEN OULU RY

YHTEYSTIEDOT / Tarjoukset / INFO