- Yhteinen asiamme -

Meri-VHF-radiopuhelimen käyttö edellyttää radiolupaa ja pätevyystodistusta

VHF- / SRC- radiokoulutusta annetaan tarpeen mukaan Oululaivalla kaksipäiväisenä (la-su) koulutuksena. Koulutukseen sisältyy tentti.

Triviaa aiheesta

Meri-VHF-radiopuhelimen hallussapitoon ja käyttöön tarvitaan aluksen radiolupa. Meri-VHF-kanavien käyttö radioliikenteeseen edellyttää lisäksi henkilökohtaista meriradioliikenteen pätevyystodistusta.

Veneilijöille tarkoitettu pätevyystodistus on nimeltään Rannikkolaivurin VHF-radioliikennetodistus (SRC). Lisäksi on olemassa muita meriradioliikenteen pätevyystodistuksia, jotka antavat laajempia oikeuksia käyttää merenkulun radiotaajuuksia ja -laitteita.

Aluksen radioluvan hakeminen

Traficom tarkistaa lupahakemuksen yhteydessä, että luvanhakijalla on asiaankuuluva meriradioliikenteen pätevyystodistus tai hyväksytysti suoritettu pätevyystutkinto. Jos hakijana on muu kuin yksityishenkilö, hakemuksesta täytyy käydä ilmi, kuka toimii aluksessa vastuullisena radioliikenteen hoitajana. Vastuullisella radioliikenteen hoitajalla täytyy olla asianmukainen pätevyystodistus.


Luvanvaraiset laitteet aluksessa

Lupahakemukseen merkitään kaikki aluksessa olevat merenkulun radiotaajuuksilla toimivat lähettimet. Meri-VHF-radiopuhelimen lisäksi muita merenkulun lähettimiä ovat esimerkiksi:

  • EPIRB-hätälähetin
  • AIS-lähetin
  • Inmarsat-satelliittilähetin
  • merenkulkututka
  • MF/HF-radiopuhelin sekä
  • meri-VHF-käsipuhelin
  • UHF-radiopuhelimet (merenkulun taajuudet)
  • henkilökohtaiset paikannuslähettimet (merenkulun taajuudet).

Meri-VHF-käsipuhelimille yksityishenkilöille ei toistaiseksi myönnetä muita lupia kuin aluksen radiolupa.

Meri-VHF-radiopuhelimen käyttö maissa on kielletty ilman erityistä radiolupaa.

MF/HF-radiopuhelimen käyttö edellyttää vähintään avomerilaivurin radiotodistusta (ns. LRC-todistus).

Merellinen Oulu - Yhteinen asiamme!

MERELLINEN OULU RY

YHTEYSTIEDOT / Tarjoukset / INFO