- Yhteinen asiamme -

Vaadittavat taidot ovat mm. merimerkkien, merikartan, kompassin, suuntimisen, suuntien asettamisen ja laivapäiväkirjan pitämisen tuntemus.

Vuokraveneen kuljettajankirjan myöntämisen edellytyksenä on:

 • Vähintään 18 vuoden ikä;
 • Henkilöauton kuljettamiseen oikeuttava voimassa oleva ajokortti tai sen saamisen edellytyksenä oleva lääkärintodistus;
 • Todistus hyväksytystä ensiapukoulutuksesta;
 • Soveltuva kokemus aluksen kuljettamisesta;
 • Vuokraveneen kuljettamiseen vaadittava teoriaosaaminen.

Vuokraveneen kuljettajankirjaa hakevan on osoitettava teoriaosaaminen. Teoriaosaaminen voidaan osoittaa kolmella eri tavalla:

 • Traficomin auditoiman veneilyjärjestön tai merenkulkualan oppilaitoksen myöntämällä todistuksella. Merellinen Oulu ry on Traficomin auditoima koulutuksen antaja.
 • Kotimaanliikenteen kuljettajankirjalla tai muulla ylemmällä kansipäällystön pätevyyskirjalla.
 • Traficomissa suoritettavalla kokeella.

Vaadittavat teoriaosaamisen taidot pätevyyden saamiseksi

Merimerkkien, merikartan, kompassin, suuntimisen, suuntien asettamisen ja laivapäiväkirjan pitämisen tuntemus. Ymmärtää virtauksien ja tuulen aiheuttaman sorron vaikutukset suunnan pitämisessä.

Lisäksi lainsäädännön tuntemus vähintään seuraavilta osa-alueilta:

 • Vesiliikennelaki
 • Vesiliikenneasetus
 • Asetus kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta (30/1977).
 • Tarpeellisin osin merilain (674/1994) ja muut aluksen päällikköä koskevat säännökset.

Kurssilainen

Kurssille voi osallistua Suomen kansalainen tai jolla on Suomessa asumisoikeus ja joka täyttää vähintään seuraavat ehdot:

 • Täyttää sinä vuonna vähintään18 vuotta, kun osallistuu kurssille
 • Pystyy osallistumaan Suomen kielellä annettuun lähiopetukseen
 • Pystyy kirjoittamaan ja lukemaan sujuvasti suomen kielellä
 • Hallitsee matematiikan perusteet seuraavilta osa-alueilta;
  • yhteen- ja vähennyslasku
  • kerto- ja jakolaskut
 • Henkilöauton kuljettamiseen oikeuttava voimassa oleva ajokortti tai sen saamisen edellytyksenä oleva lääkärintodistus

Kurssille ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti sähköpostitse. Ilmoittautumisen yhteydessä kurssilaisen tulee antaa seuraavat tiedot:

 • Mille kurssille on osallistumassa
 • Kurssilaisen nimi
 • Syntymäaika
 • Osoite

Kurssi-ilmoittautumiset osoitetaan Merellinen Oulun ry:n koulutusvastaavalle. Hyväksytylle kurssilaiselle ilmoitetaan kurssin alkamisesta samaan sähköpostiosoitteeseen, josta ilmoittautuminen on tullut.


Tero Heinonen
044- 030 3625
ransu14@gmail.com

Merellinen Oulu - Yhteinen asiamme!

MERELLINEN OULU RY

YHTEYSTIEDOT / Tarjoukset / INFO