- Yhteinen asiamme -

Oulun kaupungin nimikkolaiva m/s Oulu on vuosien tarkalla työrupeamalla saanut kaivatun SPS-statuksen. Kuljetus-, koulutus- ja merikulttuurikäyttöön soveltuvaan alukseen voi koota monenlaista toimintaa satamassa sekä merellä.

Oulu laivan historia:

Oulu-laivan historiaa on aloitettu kirjoittamaan jo vuodesta 1963, jolloin alus laskettiin vesille Reposaaren Konepajan telakalta Merenkulkuhallituksen tilaamana tarkastusaluksena.  Tuolloin alus sai nimekseen T/A OULU ja toiminta-alueekseen Oulun luotsipiirin, joka kattoi Perämeren rannikkoalueen Torniosta Kokkolaan ja tehtävänä merenkulun turvalaitteiden ylläpito ja huolto.

Tässä tehtävässä alus toimi OULU nimisenä vuoteen 1980 siirtyen sen jälkeen SOISALO-nimisenä Saimaalle ja myöhemmin vielä Valvoja nimisenä jopa Ilmavoimienkin käyttöön. 1988 alus luovutettiin Merivoimille, saaden nimekseen FNS Kustaanmiekka.

Merivoimat luopuivat aluksesta v. 2007 toukokuussa, jolloin Merellinen Oulu ry osti aluksen. Hinta oli kohtuullinen, mutta piti sisällään velvoitteen aluksen hyvästä ylläpidosta ja sen perinteiden kunnioittami-sesta. Tämän lisäksi kauppakirjaan kirjattiin kielto myydä alus muualle kuin romuttamoon. Merellisen Oulun aktiivit ottivat aluksen  heti siipiensä suojaan. Ensitöikseen alus maalattiin valkoiseksi maston huipusta vesirajaan eli laivaston harmaista alkuperäisiin väreihin. Telakoinnin jälkeen alus palasi takaisin juurilleen Toppilaan juhannuspäivänä 2007, laituriin , jonne se oli saapunut ensimmäisen kerran syyskuussa 1963. Laiva sai takaisin nimen OULU

Alus liitettiin perinnealusrekisteriin sekä kauppa-alusrekisteriin.

Merellinen Oulu ry , aluksen omistajana , joutui nyt viranomaisten määräyksestä harkitsemaan aluksen käyttötarkoituksen mukaista katsastusta. Päädyttiin katsastaa alus erikoisalukseksi ( Special Purpose Ship ) tarkastajien suositusten mukaisesti.  Jotta aluksella voitaisiin harrastaa edes jonkinlaista tuloja tuottavaa toimintaa, ryhdyttiin tuumasta toimeen. Ensimmäinen tehtävä oli nostaa aluksen paloturvallisuus vaatimusten mukaiseen tasoon. Rakennettiin koko aluksen kattava sprinkler palosuojelujärjestelmä. Hankittiin pelastautu- misvälineet 50 hengelle ja uudistettiin komentosillan  navigointi- ja radiovarustusta. MOB-venekin sai paikan keulakannella. Toimintojen tavoitteeksi asetettiin merenkulkuun liittyvien koulutuksien järjestäminen sekä pienimuotoisten merimatkojen myynti yleisölle Oulun edustalle.

Merellinen Oulu ry on vuosien saatossa varustellut ja palauttanut aluksen alkuperäiseen asuunsa perinne- aluksille asetettujen vaatimusten mukaisesti .

Alus soveltuu erinomaisesti kuljetus-, koulutus-  ja kulttuurikäyttöön. Sen ympärille on mahdollista rakentaa hyvin monenlaista toimintaa niin maalla kuin merelläkin. Aluksen status on omiaan nostamaan  merellisyyttä sille kuuluvaan asemaan Oulussa.

Oulu-laivan strategiset mitat:

Merellinen Oulu - Yhteinen asiamme!

MERELLINEN OULU RY

YHTEYSTIEDOT / Tarjoukset / INFO