- Yhteinen asiamme -

Oulu-laiva on Traficomin auditoima koululaiva, jolla on oikeus antaa merenkulun koulutusta ja myöntää siitä pätevyyskirjahakemuksessa kelpaava todistus:

  • Kansainvälisen huviveneenkuljettajan (KVHV ) pätevyyskirjaa tarvitsevalle henkilölle
  • Kansainvälisen huviveneenkuljettajan (KVHV ) pätevyyskirjaa + CEVNI tarvitsevalle henkilölle
  • Euroopan sisävesisäännöstön (CEVNI) tuntemusta sitä tarvitsevalle henkilölle
  • Vuokraveneenkuljettajan pätevyyskirjaa (VVK )  tarvitsevalle henkilölle.
  • Todistus aluksen käsittelyn hallinnasta, tämä todistus vaaditaan mm. vuokraveneen kuljettajan kirjaa haettaessa. Mikäli korotat aiempaa jo myönnettyä pätevyyskirjaa, todistusta ei tarvita.
  • SRC- radiokoulutus
  • Tutkakoulutus  / sähköiset kartat (ECDIS) annetaan aluksen merenkulkusimulaattorilla ja harjoitusalue ulottuu koko Perämerenkaaren yli.

Koulutus on yhdistyksen varainhankintaa ja siitä peritään kohtuullinen koulutuskorvaus.  Oppilaitoksille ja muille yhteisöille koulutuksen hinta sopimuksen mukaan

STCW-S luokitettu ammattiopetussimulaattori
SUBMARINE, Oulu-laivan ruumaan rakennettu koulutustila

Koulutusta järjestetään kysynnän mukaan. Ajallisesti kurssit painottuvat syys-, talvi- ja kevätkausiin. Kurssit kestävät 2-3 päivän jaksoina kolmena peräkkäisenä viikonloppuna. Oppilaitoksille ja viranomaisille annettava koulutus on arkipäiväpainotteista.

Oppimateriaalina käytetään Suomen navigaatioliiton kurssimateriaalia soveltuvin osin, mutta karttatyöskentely sijoitetaan merikartan no 57 Oulu-Marjaniemi merialueille.

Kursseista ilmoitetaan Merellinen Oulu ry:n kotisivuilla Ajankohtaista otsikon alla sekä Perinnealus Oulun Facebookissa ja LinkedInissä. 

Lisätietoja saat myös koulutuskoordinaattori Tero Heinoselta,  oululaiva.koulutukset@gmail.com tai puh. +358 40 564 6311. 


Lisätietoja myös sivuston yhteydenottolomakkeen kautta.

Merellinen Oulu - Yhteinen asiamme!

MERELLINEN OULU RY

YHTEYSTIEDOT / Tarjoukset / INFO