- Yhteinen asiamme -

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Oulu-laiva on Traficomin auditoima koululaiva, jolla on oikeus antaa merenkulun koulutusta ja myöntää siitä pätevyyskirjahakemuksessa kelpaava todistus:

  • Vuokraveneenkuljettajan pätevyyskirjaa ( VVK ) tarvitsevalle henkilölle.
  • Kansainvälisen huviveneenkuljettajan ( KVHV ) pätevyyskirjaa tarvitsevalle henkilölle
  • Euroopan sisävesisäännöstön (CEVNI) tuntemuksesta sitä tarvitsevalle henkilölle
  • Meriradiokoulutusta,  ( VHF-/ SRC- ) pätevyyskirjaa tarvitsevalle henkilölle.
  • Todistus aluksen käsittelyn hallinnasta, tämä todistus vaaditaan mm. vuokraveneen kuljettajan kirjaa haettaessa. Mikäli korotat aiempaa jo myönnettyä pätevyyskirjaa, todistusta ei tarvita.
  • Tutka- ja elektroninen merikarttakoulutus (ECDIS) annetaan aluksen merenkulkusimulaattorilla ja harjoitusalue ulottuu koko Perämerenkaaren yli.

Koulutus on yhdistyksen varainhankintaa ja siitä peritään kohtuullinen koulutuskorvaus:


STCW-S luokitettu ammattiopetussimulaattori

SUBMARINE, Oulu-laivan ruumaan rakennettu koulutustila

Koulutusta järjestetään  kysynnän mukaan ja ajallisesti se painottuu syys-, talvi- ja kevätkauteen. Kurssit kestävät 2–4 viikonloppua. Oppilaitoksille ja viranomaisille annettava koulutus on arkipäiväpainotteista.

Oppimateriaalina käytetään Suomen navigaatioliiton kurssimateriaalia soveltuvin osin mutta karttatyöskentely sijoitetaan merikartan no 57 Oulu-Marjaniemi merialueille.

Kun tarvitset em. koulutuksia, ota yhteys yhdistyksen koulutuskoordinaattoriin, jolloin sinut sijoitetaan haluamasi kurssin oppilasluetteloon ja maksettuasi kurssin ennakkomaksun 30 % , saat kurssia koskevan kurssisuunnitelman sekä tiedot muusta tarvittavasta koulunkäyntimateriaalista.

Kulloinkin alkavasta kurssista ja sen ajankohdasta ilmoitetaan ajankohtaista otsakkeen alla, joten seuraa päivityksiä.

Koulutuskoordinaattori
Tero Heinonen

ransu14@gmail.com

044- 0303625

Lisätietoja myös sivuston yhteydenottolomakkeen kautta.

Merellinen Oulu - Yhteinen asiamme!

Yhteystiedot

Myynti / Merimatkat / Info: