- Yhteinen asiamme -

Oulu-laiva on Traficomin auditoima koululaiva, jolla on oikeus antaa merenkulun koulutusta ja myöntää siitä pätevyyskirjahakemuksessa kelpaava todistus:

  • Vuokraveneenkuljettajan pätevyyskirjaa ( VVK ) tarvitsevalle henkilölle.
  • Kansainvälisen huviveneenkuljettajan ( KVHV ) pätevyyskirjaa tarvitsevalle henkilölle
  • Euroopan sisävesisäännöstön (CEVNI) tuntemuksesta sitä tarvitsevalle henkilölle
  • Todistus aluksen käsittelyn hallinnasta. Tämä todistus vaaditaan mm. vuokraveneenkuljettajan kirjaa haettaessa. Mikäli korotat aiempaa jo myönnettyä pätevyyskirjaa, todistusta ei tarvita.
  • Rannikkolaivurin radiotutkinnon (SRC-tutkinto) annetaan erikseen järjestettävänä. Tutkinnon suorittaja saa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin hyväksymältä tutkinnon vastaanottajalta todistuksen tutkinnon suorittamisesta.

Koulutus on yhdistyksen varainhankintaa ja siitä peritään kohtuullinen koulutuskorvaus. Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron:


STCW-S luokitettu ammattiopetussimulaattori

SUBMARINE, Oulu-laivan ruumaan rakennettu koulutustila

Koulutusta järjestetään  kysynnän mukaan ja ajallisesti se painottuu syys-, talvi- ja kevätkauteen. Kurssit kestävät 2–4 viikonloppua. Oppilaitoksille ja viranomaisille annettava koulutus on arkipäiväpainotteista.

Oppimateriaalina käytetään Suomen navigaatioliiton kurssimateriaalia soveltuvin osin mutta karttatyöskentely sijoitetaan merikartan no 57 Oulu-Marjaniemi merialueille.

Kun tarvitset em. koulutuksia, ota yhteys yhdistyksen koulutuskoordinaattoriin, jolloin sinut sijoitetaan haluamasi kurssin oppilasluetteloon ja maksettuasi kurssin ennakkomaksun 30 % , saat kurssia koskevan kurssisuunnitelman sekä tiedot muusta tarvittavasta koulunkäyntimateriaalista.

Kulloinkin alkavasta kurssista ja sen ajankohdasta ilmoitetaan ajankohtaista otsakkeen alla, joten seuraa päivityksiä.

Koulutuskoordinaattori
Tero Heinonen

ransu14@gmail.com

044- 0303625

Lisätietoja myös sivuston yhteydenottolomakkeen kautta.

Merellinen Oulu - Yhteinen asiamme!

MERELLINEN OULU RY

YHTEYSTIEDOT / Tarjoukset / INFO