- Yhteinen asiamme -

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Euroopan sisävesisäännöstö CEVNI

Kurssiosiolla perehdytään erityisesti Euroopan sisävesien liikennesäännöksiin (CEVNI).

Vuokraveneen kuljettajankirja

Vaadittavat taidot ovat mm. merimerkkien, merikartan, kompassin, suuntimisen, suuntien asettamisen ja laivapäiväkirjan pitämisen tuntemus.

VHF- / SRC- radiokoulutus

Meri-VHF-radiopuhelimen käyttö edellyttää radiolupaa ja pätevyystodistusta

Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja

Kurssilta saa riittävät tiedot asiaan vaikuttavista säännöksistä ja merenkulkualan julkaisuista.

TUTKA JA ELEKTRONINEN NAVIGOINTI

Tutka- ja elektronista koulutusta annetaan pienryhmille (3-6 henkilöä / ryhmä).