- Yhteinen asiamme -

Palontorjunta ja pelastautuminen

Merellä on osattava toimia hätätilanteissa itse ja oikein. Lähin pelastusviranomainen voi olla todella kaukana.

Euroopan sisävesisäännöstö CEVNI

Kurssiosiolla perehdytään erityisesti Euroopan sisävesien liikennesäännöksiin (CEVNI).

Vuokraveneen kuljettajankirja

Vaadittavat taidot ovat mm. merimerkkien, merikartan, kompassin, suuntimisen, suuntien asettamisen ja laivapäiväkirjan pitämisen tuntemus.

VHF- / SRC- radiokoulutus

Meri-VHF-radiopuhelimen käyttö edellyttää radiolupaa ja pätevyystodistusta

Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja

Kurssilta saa riittävät tiedot asiaan vaikuttavista säännöksistä ja merenkulkualan julkaisuista.

Tutka ja elektroninen navigointi

Tutka- ja elektronista koulutusta annetaan pienryhmille (3-6 henkilöä / ryhmä).

Merellinen Oulu - Yhteinen asiamme!

MERELLINEN OULU RY

YHTEYSTIEDOT / Tarjoukset / INFO