- Yhteinen asiamme -

Merellisten kansalaisten vuonna 2007 perustama Merellinen Oulu ry pyrkii vaalimaan ja edistämään Oulun arvokkaita merenkulkuperinteitä.

Yleishyödyllisen, voittoa tavoittelemattoman yhdistyksemme jäsenistö koostuu merenkulun ammattilaisista, harrastajista sekä vesielementistä kiinnostuneista tavallisista miehistä ja naisista.

Aluksemme m/s Oulu on perinnealusrekisterissä ja täysin merikelpoinen myös useamman päivän kestäville merimatkoille. Vuonna 2013 alus täytti 50 vuotta. Valmistaudumme viettämään laivan 60-vuotisjuhlia vuonna 2023.

Näiden kuluneiden yli 13 vuoden aikana yhdistyksen toiminta on monipuolistunut kaiken toiminnan alueilla.

m/s Oulu – laivan käytön kautta yhdistyksen toiminta keskittyy sääntöjen mukaisesti myös Oulun merellisyyden ja merikulttuurin tunnetuksi tekemiseen. Aluksen palauttaminen alkuperäiseen asuunsa on näytellyt tärkeää roolia laivan päivittäisissä töissä. Laiva onkin saanut positiivista palautetta tekemisistään ja sen myötä ylläpidon ja entisöinnin edellyttämiä merellisten matkojen tilauksia niin yksityisiltä kuin myös yrityksiltä.

Merimatkat ovat avovesiajan varainhankinnan kulmakivi. Talviaikaan aluksella annetaan merenkulun opetusta ruumaan rakennetussa luokkahuoneessa ja erillisessä simulaattorihytissä, joissa molemmissa ajanmukaiset AV- välineet ja Det Norske Veritasin sertifioima simulaattoriympäristö ammattimerenkulun opetukseen. Aluksen koulutustilat ja opetuksen on sertifioinut 2015 Trafi ja 2020 Traficom.

Merellinen Oulu - Yhteinen asiamme!

MERELLINEN OULU RY

YHTEYSTIEDOT / Tarjoukset / INFO