Ajankohtaista

m/s Oulu huoltoalukseksi

SPS OULU lähtee Ruotsin vesille työtehtäviin

Englantilainen FUGRO SEACORE LTD ja Merellinen Oulu ry ovat tehneet rahtaussopimuksen Oulu-laivan käytöstä asunto- ja huoltoaluksena suoritettaessa pohjantutkimuskairauksia Ruotsin rannikolla porauslautta DEEP DIVER 1:llä Storgrundetin matalikon ympäristössä Söderhamnin edustalla. Alueelle on tarkoitus pystyttää kymmenien tuulivoimaloiden tuulipuisto.

Rahtaussopimuksen mukaan aluksellemme majoitetaan 15 porauslautan työntekijää, jotka työskentelevät 12 tunnin työvuoroissa lautalla ja viettävät lepovuoronsa laivalla. Tehtäviimme kuuluu myös hoitaa niin oman väen kuin vieraidenkin muonitus ja kaikki siihen kuuluvat huoltotyöt. Tarvittavat hankintamatkat tehdään Oulu-laivalla Söderhamniin, jonne on matkaa n. 20 mpk. Muutoin olemme ankkurissa porauslautan läheisyydessä ja miehistön vaihdot suoritetaan sen MOB-veneellä.

Sääolosuhteista riippuen kohteen pohjakairaukset kestävät 1 – 2 viikkoa, jonka jälkeen suuntaamme seuraavalle kohteelle, joka on täällä Perämerellä, Suurhiekan alueella, Ulkokrunnin eteläpuolella. Siellä tehdään samanlaiset toimenpiteet n. 1 – 2 viikon ajan jälleen sääolosuhteet huomioiden.

Oulu-laivalla on aherrettu koko kevät- ja kesäaika kunnostamalla hyttejä, huoltamalla koneita ja laitteita ja varmistamalla laiva vastaanottamaan tämän vaativan tehtävän. Rahtaussopimuksen tekemisen taustalla on huoli tulevan kesän telakoinnin suurista kustannuksista, jotka tulevat talviseisokin lämmityskustannuksien lisäeräksi. Lainojen lyhennyksetkin painavat kukkaron nyörejä tiukoille, joten edellä mainittujen mahdollisuuksien hyödyntäminen on aluksen ylläpidon kannalta välttämätöntä. Onneksi laivamme ympärillä pyörii vielä ahkeria, vapaaehtoista työtä puurtavia miehiä ja naisia, jotka uskovat laivaamme ja meriperinteitä noudattaviin toimiimme merellisyyden vaalimisessa. Tämän rahtaussopimuksen toteuttaminenkin edellyttää parinkymmenen merellisistä toiminnoista kiinnostuneen henkilön osallistumista erilaisiin tehtäviin aluksella eri ajanjaksoille kohdistettuna.

Ensimmäinen, sopimukseemme liittyvä lähtö tapahtuu perjantaina 27.7., jolloin suuntaamme Oulu-laivan keulan kohti Selkämerta ja Söderhamnia, jonne saavumme sunnuntain aamutunteina. Meitä voi seurata netissä ohjelmasta Marine Traffic.com ja laivahaku OULU (other). Olinpaikkamme on aina tiedossanne jos kiinnostaa.

Oletettu paluumme normaaliin toimintaamme tapahtunee viikolla 34. Sääolosuhteiden salliessa ehkä ennemminkin.

Pentti Auranaho, Merellinen Oulu ry

m/s Oulu SPS -alukseksi

6.2.2010 Hallitus päätti Sprinkler -laitteiston asentamisesta alukseen mahdollistamaan Special PurposeShip – statuksen saamisen ja sen myötä kokonaishenkilömäärän vahvistamisen 50 henkilöön.

Pitkälliset neuvottelut meriturvallisuusviranomaisten kanssa, ovat asettaneet meidät pakon eteen. SPS Code 2008 soveltaminen myös alle 500 BRT aluksiin ( Laivamme BRT 337 ) ja uutena aluksena kohtelu, ovat asettaneet meidät seinää vasten. Ainoa keino ”pysyä pinnalla” on asentaa alukseen automaattinen Sprinkler -järjestelmä kaikkiin sisätiloihin.

Tämä tehtävä edellyttää meiltä n. kahden kuukauden aktiivista osallistumista talkootöihin, sekä rahamääräisesti, talkoohengestä riippuen, 40.000 – 50.000 €:n menoihin.

Enää ei auta sanonta – jos olisimme tienneet nämä alukselle asetetut vaatimukset. Osoittakaamme kaikille elävämme edelleen Merellisen Oulun nosteessa. Saatetaan Valkoinen Oulu -laiva edustan merialueelle entistä ehompana, paloturvallisempana ja kaikilta osin meriturvallisuusvaateet täyttävänä aluksena, joka kaikkien katseessa kasvattaa meren vetovoimaa ja palauttaa mieliin Oulun merellisyyden velvoittavat perinteet.

Päällikkö Pentti

Tiedote

Merellinen Oulu ry on vuonna 2007 perustettu yhdistys, jonka tavoitteeksi asetettiin Oulun merellisyyden symboliksi soveltuvan aluksen hankinta ja ylläpito. Viime talvena saimme tiedon Merivoimien aikomuksesta poistaa käytöstään Kustaanmiekka niminen alus. Tämä samainen laiva on vuonna 1963 rakennettu Merenkulkulaitokselle Oulun Luotsipiirin tarkastusalukseksi. Tässä tehtävässä alus oli täällä Oulussa, operoiden näillä vesillä vuoteen 1983. V/A Leton valmistuttua T/A Oulu siirrettiin Saimaalle, jossa se toimi muutaman vuoden T/A Soisalo nimisenä ja sen jälkeen se luovutettiin puolustusvoimille.

Ensimmäinen yhteydenottomme aluksen omistajatahoon toteutui Merenkulkulaitoksen pääjohtajan, Markku Myllyn kautta. Tämän tapahtuman seurauksena lähetimme kirjeen Merivoimien komentajalle, vara-amiraali Holmströmille. Kirjeessä lausuimme toivomuksen, että Merivoimat luovuttaisivat aluksen juurilleen tänne Ouluun jatkamaan meriperinteitä tällä alueella. Elokuussa saimme vastaanottaa kirjeen Merivoimien esikunnasta. Siinä lippueamiraali Pennala ilmaisi olevansa iloinen siitä, että alus saisi arvoisensa kohtelun ja käytön vakinaisesta palveluksesta päästyään. Alus luvattiin luovuttaa meille keväällä 2008 sen jälkeen, kun aluksesta on riisuttu kaikki nykyiseen toimintaan liittyvä varustus.

Lokakuun alussa saimme kutsun Merivoimien esikunnan huoltopäällikkö, komentaja Aimo Jokelalta saapua Laivastoasemalle Pansioon tutustumaan ko. alukseen. Meitä lähti matkalle merenkulun ammattilaisista koottu iskuryhmä. Tarkastimme aluksen läpikotaisin todeten aluksen olevan erinomaisessa kunnossa. Oppaina aluksella olivat sen nykyinen päällikkö, konepäällikkö ja laivastoaseman alusten katsastuksista vastaava upseeri. Heiltä saimme seikkaperäistä tietoa aluksen laitteista ja niiden toimivuudesta sekä aluksen vedenalaisille osille tehdyistä tarkastuksista ja kunnostustöistä.

4.12.2007 Merivoimien Esikunta on tehnyt päätöksen poistaa FNS Kustaanmiekka Merivoimien kalustosta ja myydä sen Merellinen Oulu ry:n omistukseen. Merivoimien toimesta aluksesta riisutaan nykyiseen toimintaan liittyvä varustus talven aikana ja me saamme laivan haltuumme Vapun tienoilla. Tämän jälkeen alus maalataan valkoiseksi vesirajasta mastojen huippuun. 9.6. ajamme laivan Teijon telakalle, jossa vedenalaiset osat rungosta tarkastetaan, tarvittaessa kunnostetaan ja pintakäsitellään.

Samassa yhteydessä tehdään viranomaisten toimesta rungon katsastus. Oulussa olemme heti Juhannuksen jälkeen.

Aluksen kotisatama tulee olemaan Toppila. Laivaan tukeutuen yhdistyksemme tehtävänä on tarjota Oulun kaupungille sekä yrityselämälle miellyttävän ja tasokkaan tavan tutustua merenkulkuun ja elämysten tarjontaamme. Alusta käytetään myös koulutusajoon kohteina etupäässä nuoret, joilla on kiinnostusta tutustua merenkulun saloihin. Alukselle voidaan majoittaa n. 30 henkilöä ravintolapalveluineen. Suurin henkilömäärä päätetään merikelpoisuuden katsastuksen yhteydessä.

Pentti Auranaho
Puh.johtaja
Merikapteeni